kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (nu SKOR)

projecten opgestart door deze begeleider:

Kunstenaars

Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape

Paul Perry, 1992
Zoetermeer