kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Adviescommissie Beeldende Kunst Broekpolder (ABKB)

projecten opgestart door deze begeleider:

Kunstenaars