kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fotograaf

Stichting Keunstwurk Leeuwarden:Ids Willemsma - ZT (2000)