kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fotograaf

0nbekend / nader te bepalen:

Schetsbeeld voor de Elsenerbeek ...
Schetsbeeld voor de Elsenerbeek in de Rijssenervallei tussen Rijssen en twee stuwwallen.
 Impressie voor het broekbos aa ... De landinrichtingsgebieden word ...