kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fotograaf

AFK:Rik van Dolderen - Hek (1993) Ontwerp Staalmanpark  Face Your ... Doe-bomen ontwerp