kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, Sneek, Friesland

projecten op deze locatie:


Kunstenaars