kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Roswinkelerstraat, toegang naast nr. 105 'Schanshoeve', Roswinkel, Drente

projecten op deze locatie:


Kunstenaars