kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Beatrix Park, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Zuid-Holland

projecten op deze locatie:


Kunstenaars