kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Database: Kunst en publieke ruimte in Nederland

Kunst en publieke ruimte.nl is een database die via een zoekmachine wordt ontsloten. Ze bevat een representatieve selectie van honderden kunstwerken in de openbare ruimte van Nederland (1970 tot heden).

Om steeds een actueel aanbod te bieden is een netwerk opgebouwd van locale en provinciale organisaties. De redactie raadpleegt dit netwerk om op de hoogte te blijven van nieuw opgeleverde kunstprojecten in de openbare ruimte. Uit deze aanbevelingen maakt de redactie een selectie voor de database.

Het zoeken in deze database is eenvoudig gehouden door het invoeren van een zoekterm eventueel in combinatie met een beperkende zoekopdracht, dat wil zeggen door het veld ‘werk’, ‘kunstenaar’ of ‘locatie’ te selecteren.

De doelstelling van deze database is een overzichtelijke informatiebron te bieden over kunst en openbare ruimte in Nederland voor kunstenaars, (landschaps)-architecten, opdrachtgevers, vormgevers en ieder ander die vakmatig of uit algemene belangstelling interesse heeft voor kunst in de publieke ruimte.

Selectie

De kunstwerken in de database zijn geselecteerd op basis van zorgvuldige criteria: de kwaliteit van een kunstwerk, de plaats die een werk inneemt binnen het oeuvre van de kunstenaar en de wisselwerking tussen het kunstwerk en de locatie. Ook is gekeken naar kunstwerken die getuigen van een kenmerkende opvatting over kunst in de openbare ruimte in de periode 1970 – heden. Daarnaast is gekozen voor een opzet waarbij ook projecten zijn opgenomen die op het grensvlak liggen van kunst in de openbare ruimte en andere disciplines als (landschaps)-architectuur, stedebouw en design.

Het doel van de database is niet om heel Nederland in kaart te brengen maar om inzicht te geven in de ontwikkelingen van kunst in de openbare ruimte op landelijk niveau. De selectie is niet vaststaand, steeds opnieuw worden nieuwe kunstprojecten toegevoegd en bekeken wat interessant is voor de samenstelling. Bovendien staat de redactie open voor verbeteringen en veranderingen.

Het aantal kunstenaars dat werkzaam is binnen het domein van kunst en
publieke ruimte is veel groter dan de selectie laat zien. Via de digitale bestanden van locale instellingen kan een overzicht verkregen worden
van de projecten en kunstenaars per regio (zie links)
Wij hebben zo zorgvuldig mogelijk alle informatie over de kunstwerken en de afbeeldingen opgenomen maar mochten daar toch onjuistheden in vermeld staan dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven.

Actueel

Om de ontwikkelingen op het gebied van kunst en publieke ruimte zo goed mogelijk te volgen, zijn wij geïnteresseerd in de oplevering van nieuwe projecten. Als u van mening bent dat er een belangrijk kunstwerk of project ontbreekt, kunt u hierover documentatie naar ons op sturen.
De redactie maakt uit de binnengekomen voorstellen een keuze voor opname
in de database.
Sturen naar: info@kunstenpubliekeruimte.nl

Colofon

Redactie kunst en publieke ruimte in Nederland:
Dr. Jeroen Boomgaard (UvA, lectoraat kunst en publieke ruimte), Gerda Brethouwer (CBK Utrecht), Tom van Gestel (artistiek leider SKOR), Macha Roesink (de Paviljoens)

Tekst- en beeldredactie:
Veronique Hoedemakers

Ontwikkeling/realisatie:
Ellen Klaus

Database en zoekmachine:
Peet Sneekes (sneekes.net)

Vormgeving database:
Rob Meerman (mannschaft)

Communicatie-advies:
Anneloes van der Leun

Auteurs:

Merel Bem (kunsthistoricus/freelance publicist)
Annemiek van der Bruggen (kunsthistoricus)
Ingrid Commandeur (eindredacteur Metropolis M)
Véronique Hoedemakers (kunsthistoricus)
Aart Helder (freelance publicist)
Claudine Hellweg (freelance publicist)
Liesbeth Jans (consulent NBKS)
Bert Jansen (kunsthistoricus/publicist FD)
Xandra de Jongh (kunsthistoricus/freelance publicist)
Machteld Leij (kunsthistoricus/freelance publicist)
Margo Slomp (kunsthistoricus)
Sandra Smallenburg (publicist NRC Handelsblad)
Sascia Vos (kunsthistoricus, medewerker BAK basis voor Actuele Kunst Utrecht)
Nicoline Wijnja (kunsthistoricus, medewerker de Paviljoens)
Mirjam Windhausen (kunsthistoricus, medewerker CBK Utrecht)

Overige medewerkers:

Annechien Braak, Sebastiaan Duong, , Hanne Hagenaars (Mr. Motley) Joost van Hezewijk (Rijksgebouwendienst), Patricia Pulles (kunsthistoricus), Jan Wijle (Stroom HCBK)
Zonder de medewerking van tal van andere personen, locale en provinciale instellingen (het zijn er te veel om op te noemen) had deze database niet tot stand kunnen komen

Copyright

De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars opgenomen in deze database en aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Hoofddorp.
© 2002 c/o Beeldrecht Hoofddorp

Visitors of this site are reminded that the exhibited works are subject to copyright law. For use of works of visual artists affiliated with CISAC-organization, other than consultation via Internet, permission is required from the Stichting Beeldrecht .

Stichting Beeldrecht can be reached by:
E-mail: CEDAR@euronet.nl
Mail: Stichting Beeldrecht, PO Box 3060, 2130 KB, Hoofddorp.
Telephone: + 31-23-7997073.
Fax: + 31-23-7997700.