kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Twee beelden

Twee bijna drie meter hoge vrouwenfiguren zitten op nonchalante wijze op de rand van het dak van het gebouw aan de Wingerdweg. Hun benen bungelen naar beneden. De een, met haar hoofd ondersteund door haar handen, kijkt wat dromerig voor zich uit. De ander werpt een blik naar de voorbijgangers beneden. Van dichtbij bekeken valt op dat de vrouwenfiguren geen romp hebben: ze lijken ontleed en vervolgens weer in elkaar gezet. De uit benen, armen, borsten en hoofd bestaande figuren suggereren van een afstand echter een volledig silhouet.

Het zijn beelden van Elisabet Stienstra (1967), wiens hoofdthema de naakte mens is. Hierbij gaat het vooral om uitdrukkingskracht en emotie, die ze op een geraffineerde manier overbrengt via anatomische aspecten zoals gespannen spieren, en een karakteristieke houding. Stienstra is geïnspireerd door de Italiaanse Renaissance en door het werk van de surrealist Hans Bellmer. Het Amsterdamse Schoolgebouw uit de jaren twintig, waar de kunstuitleen is gevestigd, maakte oorspronkelijk deel uit van het Rosaklooster. Omdat de beelden ieder aan één zijde van het gebouw zijn geplaatst benadrukken ze de architectonische symmetrie ervan. (VH)


foto: Cary Markerink

Kunstenaars: