kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Passages

Het werk 'Passages' van Arno van der Mark (1949) dat verweven is met het woonblok van Hans Kollhoff aan de KNSM-laan in Amsterdam, is een geslaagd voorbeeld van integratie van kunst en architectuur. Architect en kunstenaar hebben al in een vroeg stadium hun meningen en ideeën naast elkaar gelegd. Arno van der Mark kwam aanvankelijk met vier voorstellen voor deze opdracht. Slechts één daarvan is uitgevoerd: de stoa of zuilengang in de westkant van het complex. In deze hoge doorgang bevonden zich twaalf dragende kolommen waaraan de kunstenaar er nog twaalf toevoegde. Elke kolom bestaat uit vijf kolomdelen waar op het breukvlak telkens een vijfkantige draagsteen is aangebracht. De 96 moeren geven aan waar de verdiepingen zich bevinden. Op deze stenen zijn afbeeldingen aangebracht die 's nachts worden aangelicht. Het zijn zeefdrukken van Parijse stadsgezichten in combinatie met fragmenten van de plattegrond van Parijs. Het Piraeus-gebouw van Kollhoff verwijst naar de geschiedenis van de locatie doordat het om een negentiende-eeuws kantoorgebouw geplooid is. De vier verdiepingen hoge opening in het complex biedt de bewoners uitzicht op het voormalige havenpark van Mien Ruys. Ook Van der Mark verwijst naar de geschiedenis door te kiezen voor de fotografie als symbool voor de terugblik op het verleden. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: