kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

De vensterbank, het kozijn en de etalage zijn motieven die steeds terugkeren in het werk van Frank Halmans (1963). Het zijn voorwerpen die zich niet alleen letterlijk op het grensgebied tussen binnen en buiten bevinden, maar ook in symbolische zin: ze verwijzen naar private, beschermde binnenruimten. Zijn werk in de openbare ruimte van Amsterdam sluit hier volledig bij aan: Van het Van Limburg Stirumplein maakte hij een huiskamer. Hij ontwierp een wachthuisje voor de tram en een bank die tegelijkertijd de sokkel voor een peperbus vormt. Door aan de bovenzijde van de banken in het wachthuisje vensterbanken te maken, inclusief kamerplanten, creëert Halmans een huiselijke situatie. De banken komen terug in de gesloten sokkelvorm, waar een lessenaar aan is toegevoegd, die als podium dienst kan doen.

Halmans zei zelf over zijn werk: ‘Al het werk dat ik maak beschouw ik als een opdracht, of het nu voor de openbare ruimte is of voor een galerie. In een galerie waar kunst in een beschermde context en met voorkennis bekeken wordt, kan de polemiek tussen kijker en kunstwerk gelaagder en spitser gevoerd worden dan in de openbare ruimte. De botte kant van deze ruimte vind ik echter erg aantrekkelijk. Ik probeer een symbiose te bewerkstelligen tussen verschillende niveaus, met als uitersten het “volkse” en het “museale”.’ (VH)


foto: Frank Halmans


foto: Frank Halmans

Kunstenaars: