kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De Bogen

Guido Geelen (1961) kreeg de opdracht een beeld te maken voor een strook met nieuwe bedrijfsruimten, die zijn gevestigd in de tongewelven van een langgerekt spoorviaduct aan de Amsterdamse Haarlemmerhouttuinen (dat omgedoopt werd tot 'Tussen de Bogen'). Inspiratiebron voor het ontwerp was Geelens geboorteplaats Thorn, waar in de Dorpsstraat voor ieder huis een mozaïek van maaskeien was aangebracht dat verwees naar het beroep van de bewoner. Geelen paste dit idee toe in zijn ontwerp voor de bedrijfsruimten aan de Haarlemmerhouttuinen. Tegen de bakstenen muur en tussen de bogen plaatste hij 35 vergulde bronzen beelden van herkenbare gebruiksvoorwerpen. Het lijkt alsof ze de functie van uithangbord vervullen, maar Geelen wilde de beroepsverwijzingen niet al te letterlijk nemen. 'Allereerst valt zo'n combinatie toch niet te handhaven als bedrijven verhuizen, maar ook heb ik liever dat voorbijgangers en gebruikers zelf verbanden leggen,' aldus de kunstenaar. Ook is het zijn bedoeling dat de beelden als referentiepunt kunnen gaan dienen voor de gebruikers, die dan (volgens Geelen) kunnen zeggen 'Wij zitten naast de stofzuiger.' De signaalfunctie wint dus van de symboolfunctie.

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig maakt Geelen monumentale, keramische beelden die bestaan uit stapelingen van afzonderlijke vormen. Van een afstand stralen deze beelden eenvoud en helderheid uit, maar eenmaal dichterbij gekomen blijken ze grillig en complex te zijn of te bestaan uit afzonderlijke voorwerpen. Ook zijn bronzen beelden ogen druk, niet alleen vanwege de combinatie van voorwerpen binnen één beeld maar ook vanwege Geelens onorthodoxe werkwijze. Hij zaagt namelijk de gietkanalen niet weg waardoor er een druk lijnenspel in het beeld aanwezig is, dat vervolgens ook weer mogelijkheden biedt om meerdere beelden met elkaar te verbinden. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: