kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fragment van een huiskamer, verkleind naar 88%

Uitkijkend over het water staan twee gietijzeren figuren die doen denken aan de archaïsche Griekse kouroi. Ze bevinden zich aan de rand van het Tegelbergplein op het eiland Sporenburg. De beelden staan op een tafel, erachter staat een leunstoel en voor de tafel staat een 'dubbele emmer'. De scène is een kopie in gietijzer van een fragment uit 'Zelfportret als gebouw', een veelomvattend werk waar Mark Manders (1968) sinds 1986 aan werkt en waarvan hij sinds 1990 fragmenten toont. Het is een fictief gebouw dat voortdurend aan verandering onderhevig is en waar volgens de kunstenaar een 'situatie van veranderende stilstand' heerst. Het huis met zijn inrichting fungeert als middel om ervaringen, herinneringen, verlangens en het onderscheid tussen feit en fictie op een poëtische wijze te analyseren en te ordenen.

De onderdelen waarmee het werk voor het Tegelbergplein is opgebouwd (tafel, stoel, onzijdige mensfiguren en emmer) zijn vaste elementen binnen het oeuvre van Manders. Ook het principe van veranderende stilstand is hier aanwezig. De twee figuren zijn niet identiek, maar verbeelden twee opeenvolgende momenten van één en dezelfde figuur. Het minieme verschil in houding is te wijten aan ongeveer één seconde tijdsverschil. Hetzelfde geldt voor de emmer waarvan niet twee exemplaren zijn afgebeeld maar slechts één in twee momenten. In tegenstelling tot de figuren zijn deze twee momentopnamen in elkaar verweven. De verkleining van 88 procent is volgens de kunstenaar eerder voelbaar dan zichtbaar en werkt daarom vervreemdend. Toen Manders het ontwerp voor het plein had gezien besloot hij om het beeld aan de rand te plaatsten, tussen de bomen. Het zou zich op die manier gaan gedragen als een bezoeker, terwijl tegelijkertijd de leegte van het plein niet zou worden doorbroken. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: