kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Omgevingskunstwerk

André Volten (1925-2002) heeft zich op het gebied van publieke kunst in Nederland zeer verdienstelijk gemaakt. Zonder zijn robuuste, deels toegepaste, deels autonome abstracte, stalen beelden zou Nederland niet zichzelf zijn. Opvallend is dat hij zich zowel op het vlak van autonome sculpturen als dat van geïntegreerde omgevingskunst heeft onderscheiden. In een interview uit 1996 zegt Volten over deze laatste periode: 'Wat mij voor ogen stond was dingen te maken die rechtstreeks in verbinding staan met het dagelijkse leven, met de verhouding van mensen tot die dingen. Ik wilde me door die sculpturen bemoeien met mijn sociale omgeving.'

In 1978 ontwierp Volten voor het terrein van het gemeentelijk waterleidingbedrijf in Weesperkarspel een 'sculptuur' die zich uitstrekt over een breedte van 170 meter. Hij kreeg de opdracht om het terrein enerzijds af te schermen van de openbare weg, anderzijds moest er een ingang worden gemarkeerd. Daarnaast was het de bedoeling dat er een overgang werd gecreëerd van het betreffende terrein naar het rond de Gaasperplas gelegen recreatiegebied. Het ontwerp van Volten bestaat uit meerdere delen. Een door hem aangelegd kanaal dient als terreinafscheiding en overgangsgebied. Tot in dit kanaal reikt ook het hekwerk met toegangspoort voor het personeel, dat bestaat uit verticale, op regelmatige afstand van elkaar geplaatste stalen buizen. Tenslotte is er een autonome sculptuur bestaande uit een betonnen plateau waartegen aan twee zijden, en onder een schuine hoek, stalen buizen leunen. (IC/VH)


foto: Kunst en Bedrijf


foto: Kunst en Bedrijf


foto: Kunst en Bedrijf

Kunstenaars: