kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

In de jaren zestig maakte David van de Kop (1937-1994), onder invloed van Carel Visser constructies van ijzer waarin hij vorm, herhaling, stapeling en andere sculpturale principes onderzocht. Na 1970 verruilde hij de constructieve vorm voor een meer organische, waarin hij steeds vaker landschapselementen opnam. Vooral het Zeeuwse landschap, waar Van de Kop woonde, is een inspiratiebron. Maar nog belangrijker was het feit dat hij ging experimenteren met keramiek, niet de meest voor de hand liggende techniek voor het maken van grote beelden. Van de Kop heeft in Nederland in belangrijke mate bijgedragen aan de 'emancipatie' van dit materiaal. In heel Nederland zijn zijn keramische beelden te zien in de buitenruimte. En hoewel het gebruik van keramiek voor monumentale buitensculpturen wel enige navolging heeft gekregen (een voorbeeld daarvan is een prachtig beeld van Suzanne Willems voor de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht) is hij op dit gebied de absolute pionier gebleken. De tweedelige keramische sculptuur die hij voor Rotterdam maakte werd in 1984 geplaatst op de Westblaak. Toen later op deze locatie een skatepark werd aangelegd verhuisde het beeld in 1999 naar de huidige locatie. (VH)


foto: Toni Burgering

Kunstenaars: