kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Het beeld aan de Westersingel in Rotterdam dat Richard Artschwager (1923) voor de manifestatie 'Beelden in de stad' maakte – en dat evenals het werk van Coop Himmelb(l)au een permanente plaats kreeg – doet aan als een soort cliché van moderne kunst in de openbare ruimte. Het bestaat uit twee delen: twee betonnen platen die aan weerszijden dwars op de waterkant staan met aan de bovenzijde een grillige rand met enkele grote golven. Wie niet weet dat dit beeld van de beroemde Artschwager is, kan het gerust aanzien voor een plichtmatig product van de jaren tachtig buitenkunst. Juist door deze schijnbare conventionaliteit is het werk even prikkelend als dwars.

In de jaren vijftig maakte de Amerikaanse kunstenaar Richard Artschwager houten meubels. Later verschoof zijn interesse van gebruiksvoorwerpen naar autonome objecten en ging hij ‘meubelobjecten’ ontwerpen. Deze objecten waren enerzijds autonome sculptuur, anderzijds verwezen ze naar gebruiksvoorwerpen omdat ze vaak waren uitgevoerd in formica, een materiaal dat veel gebruikt wordt in de industriële massaproductie. Daarnaast heeft Artschwager een ander soort werken op zijn naam staan, die met name in de context van kunst in de openbare ruimte relevant zijn. Het gaat om zijn zogenaamde 'blps'; langwerpige vormen die de omtrek van een medicijncapsule hebben. Vooral in de late jaren zestig en begin jaren zeventig heeft Artschwager deze blps op tal van plekken in de openbare ruimte aangebracht. Zo bestond zijn bijdrage aan de tentoonstelling 'Sonsbeek buiten de Perken' in 1971 uit een spoor van blps door de stad Utrecht. Deze blps fungeren niet als kunst in de openbare ruimte in traditionele zin, maar als markeringen (tags) die door hun merkwaardige herhaling in de stad de aandacht trekken. (IC)


foto: Art-public


foto: Art-public

Kunstenaars: