kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Een jaar na de opening van het door Jo Coenen ontworpen Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in 1993 werd in de grote vijver op het voorterrein een beeld geplaatst van Auke de Vries (1937). Om de sculptuur beter af te kunnen stemmen op het gebouw wachtte De Vries met zijn ontwerp totdat het gebouw gereed was. Dat wil echter niet zeggen dat zijn beeld geen eigen karakter zou hebben. Alleen al vanwege zijn afmetingen is het indrukwekkend. In tegenstelling tot het hangende 'Maasbeeld' koos De Vries hier voor een fragiel ogende stapeling van verschillende elementen, waardoor het beeld een uitgesproken grafisch karakter krijgt. De Vries' beelden zijn in dit verband wel beschreven als 'zwevende tekeningen'. 'Zonder titel' is niet alleen afgestemd op het gebouw maar ook op de schaal en maat van de omgeving. Bovendien koos De Vries ook hier voor expressieve vormen en kleuren, waardoor de speelse en grillige constructie zich duidelijk profileert ten opzichte van de geometrische lijnen van het Nederlands Architectuurinstituut. Het beeld is hier dan ook veel prominenter aanwezig dan het opmerkelijk goed in de omgeving geïntegreerde ‘Maasbeeld’ bij de Willemsbrug. (VH)


foto: onbekend

Kunstenaars: