kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Drijvend kassahuisje

Het ‘Drijvend kassahuisje’ dat John Körmeling (1951) ontwierp voor de heringerichte Beestenmarkt in Leiden, houdt het midden tussen een gebouwtje, een boot en een architectonisch beeld. Het is gebouwd op een drijvend ponton. Körmeling heeft - zoals in veel van zijn werken - ook hier kermisverlichting toegepast en in combinatie met het woord 'KASSA', zou je op zijn minst een kermisattractie in de buurt verwachten. Dat is niet het geval maar toch is de functie van dit bijna transparante gebouwtje direct duidelijk: het is de kassa van een rondvaartonderneming.

Dit werk reageert, evenals vrijwel alle werken van Körmeling, nadrukkelijk op de omgeving en het gebruik van de plek. En dat was ook de voorwaarde van deze opdracht want ’Drijvend Kassahuisje’ werd gerealiseerd in het kader van het masterplan: 'Kietelen, niet bijten…?'. Het doel van dit masterplan was kunstwerken te realiseren die optimaal integreren in de stedenbouwkundige en architectonische context, een doel dat bereikt moest worden door beeldend kunstenaars in een zo vroeg mogelijk stadium bij de bouwplannen te betrekken. (VH)


foto: Peter Boer

Kunstenaars: