kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Turkish Jokes

De bezoeker van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden doet er goed aan om op het hele uur even naar buiten te lopen en bij een lantaarnpaal de oren te spitsen. Daar is het namelijk lachen geblazen. Mits men de Turkse taal beheerst, want de speakers op de palen rondom het museumgebouw laten Turkse moppen horen. Laat humor zich per definitie al moeilijk vertalen, wie de taal niet beheerst voelt zich bij het luisteren hiernaar alleen maar een buitenstaander. De kunstenaar Jens Haaning (1965) confronteert het publiek met de geluidsinstallatie ‘Turkish Jokes’ dan ook doelbewust met ‘de ander’, die wel te horen is, maar niet te verstaan. ‘Turkish Jokes’ maakt deel uit van het project ‘The Garden of Eden’, dat werd gerealiseerd in het kader van de percentageregeling van de Rijksgebouwendienst en waarvoor het concept in nauwe samenwerking met SKOR werd ontwikkeld. Het project sluit aan bij het huidige beleid van het museum, waarin niet alleen de verschillen tussen culturen, maar vooral ook de overeenkomsten en de culturele verwevenheid benadrukt worden. ‘Turkish Jokes’ is het enige werk binnen dit project dat niet speciaal voor de locatie is bedacht.

Bij het werk van Haaning gaat het steeds om subtiele maar ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven. Hij probeert culturele representaties van klasse, ras, geslacht of etniciteit op het kleinst mogelijke niveau aan de orde te stellen, bijvoorbeeld binnen de relatie tussen zijn werk en een voorbijganger of galeriebezoeker. Zijn fascinatie voor het alledaagse en de interesse in onderwerpen rondom etniciteit kwamen al eerder tot uiting in het werk ‘Arabic Jokes’, een aantal maanden durende postercampagne in Kopenhagen. Haaning liet in de hele stad posters ophangen met daarop een Deense pin-up girl met daaronder drie in het Arabisch geschreven moppen. (IC)


foto: Guido de Visser

Kunstenaars: