kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Confused Receivers

Bij de uit Suriname afkomstige kunstenaar Remy Jungerman (1959) is het onmogelijk zijn werk te beschouwen zonder zijn Surinaamse afkomst te vermelden, al was het alleen maar omdat Jungerman er zelf de nadruk oplegt. Zijn bagage bestaat, zo zegt hij zelf, uit twee dingen: dat wat hij meenam uit Suriname en dat wat hij leerde op de Rietveld Academie in Amsterdam. Zijn evocatieve installatie ‘Ruth’ staat bol van de verwijzingen naar zijn Surinaamse achtergrond. Zo verbeelden de zwarte paraplu's zijn herinneringen aan Javaanse begrafenisrituelen (paraplu's worden bij een graf achtergelaten om het te beschermen tegen regen maar het is tegelijkertijd ook een vorm van spirituele bescherming). De nep-gouden munten met het portret van Juliana zijn verwijzingen naar zijn jeugdherinneringen in Moengo, het dorpje in Suriname waar hij geboren werd. Jungerman betrekt kwesties van afkomst en achtergrond in zijn kunstwerken, maar laat ze er geen zouteloze afspiegeling van zijn.

Op de muur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde bracht hij een raster aan, waarop hij het silhouet van een platgereden pad bevestigde en een groot aantal schotels. Het motief van het platgereden pad, een steeds terugkerende metafoor in zijn recente werk, staat symbool voor of iemand die vrijwillig zijn of haar natuurlijke habitat verlaat. Het autobiografische karakter van dit symbool is onmiskenbaar, Jungerman kwam immers ook vrijwillig vanuit Nederland naar Suriname. De schotels zijn een symbool voor de communicatiemiddelen die de 'ontheemde' inzet om zich in een nieuwe samenleving een plaats te verwerven. Daarmee lijkt Jungerman als een moderne sjamaan een bezwering over het museum uitgesproken te hebben: de schotels maken het museum kwetsbaar omdat ze contact leggen met de buitenwereld. (IC)


foto: Guido de Visser

Kunstenaars: