kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Park in het water

Een punt van het park van de Haagse Hogeschool met een straal van ongeveer dertig meter is van de rest van het park losgesneden en het water ingedraaid. Op het uitgeschoven stuk land is alles meegenomen wat erop stond, zoals bomen, lantaarns en bodembedekking. De bomen op het snijvlak vielen letterlijk in het water, en bevinden zich nu in drijvende potten in het water. De holle restvormen die deze bomen in de kade achterlieten kunnen nu als zitbanken worden gebruikt. Het ontwerp van ‘Park in het water’ is gebaseerd op een maquette die Vito Acconci (1940) eerder maakte voor een tentoonstelling bij Stroom hcbk in Den Haag. Samen met de bij het ontwerp van de Haagse Hogeschool betrokken architect Hans van Beek en zijn bureau Pro heeft Vito Acconci & Studio dit ontwerp tot haalbare proporties uitgewerkt.

‘Park in het water’ is een voorbeeld van een kunstwerk in de openbare ruimte dat de sociale functie voorop stelt. Het illustreert de heropleving van de integratie van stedenbouw, architectuur en beeldende kunst in de jaren negentig. Dit streven naar integratie van disciplines kennen we uit de periode van de omgevingsvormgeving uit de jaren zeventig en tachtig. Ook nu wordt weer gepleit voor het integraal ontwerpen van de gebouwde omgeving, waarbij opdrachtgever, architect en kunstenaar vanaf het begin samenwerken. Alleen op deze manier kan de kunst een nieuwe plaats veroveren in de gemeenschap en wordt ze weer een sociaal-politieke stellingname, aldus de pleitbezorgers hiervan. Deze opvatting heeft iets paradoxaals omdat de beeldende kunst hierin niet meer als zodanig te herkennen is. (VH/IC)


foto: Jannes Linders


foto: Jannes Linders


foto: Art-public


foto: Art-public

Kunstenaars: