kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

301 STEPS Daylight/Tungsten

De kunstenaars Arno van der Mark (1949) en Jan van Grunsven (1959) ontwierpen in 1998 een bijzonder project voor Den Haag, getiteld ‘301 STEPS Daylight/Tungsten’. Dit kunstwerk bestond uit de herinrichting van een Haags stuk rijweg langs de Schenk. Hun plannen waren een alternatief voor de lokale herinrichtingsplannen en onderscheiden zich hiervan door de conceptuele invalshoek en de sociaal-maatschappelijke stellingname. In het herinrichtingsplan van Van Grunsven en Van der Mark wordt evenveel aandacht besteed aan de natuur als aan het sturen van de verkeersstromen. Naast de zogenaamde verkeerszone ontwierpen de kunstenaars een ecologische zone.

Het viel hen op dat de Schenkstrook verschillende sferen had, hetgeen ze bij de herinrichting wilden versterken. De Schenk werd flink verbreed en beplant met rietsoorten en waterplanten die een waterzuiverende werking hebben. Zo ontstond er een dubbele groenstrook. Het stuk rijweg van 241 meter, oftewel 301 stappen, onderscheidt zich door een licht hoogteverschil, en 's nachts door een blauwe straatverlichting. De natuur en de stedelijkheid vormen zo een sterk contrast. ‘301 STEPS‘ is geen op zichzelf staand kunstwerk, maar gaat geheel op in zijn stedelijke omgeving en is daarmee een voorbeeld van de herleving van een vorm van kunst in de openbare ruimte, waarbij kunstenaars zich ook begeven op het gebied van de (stedenbouwkundige) inrichting van de openbare ruimte. (IC)


foto: Joke Robaard


foto: Stroom hcbk


foto: Stroom hcbk


foto: Stroom hcbk

Kunstenaars: