kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Bouillabaisse

Waarom besta ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Het zijn existentiële vragen waarop de Amsterdamse beeldhouwer Merijn Bolink (1967) een antwoord probeert te vinden. De vragen hebben niet alleen betrekking op hemzelf maar vooral op de dingen om hem heen. Door deze te ontleden en te onderzoeken tracht hij dichter bij het antwoord te komen. Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van dode en levende objecten ontleedt hij deze, en reconstrueert ze vervolgens tot kleinere elementen die direct verwijzen naar het oorspronkelijke object of organisme. Zo sloopte hij bijvoorbeeld een kinderwagen en stelde met de materialen veertien nieuwe kinderwagentjes samen. Een ander voorbeeld is een natuurgetrouw beeld van een tijger die zich door een stalen rooster met een rechthoekig patroon perst. Het ‘gehaktmoleneffect’ aan de andere zijde toont lange slierten van de tijger, waarvan iedere reep aan het begin weer voorzien is van een klein tijgerhoofdje. Dit aspect van fragmenten die uit een geheel voortkomen fascineert Bolink en is kenmerkend voor zijn beelden.

Voor Psychiatrisch Centrum Bloemendaal in Den Haag maakte Bolink een bronzen tafel waarop alle ingrediënten van een bouillabaisse (een Franse vissoep) te vinden zijn. Van elk voorwerp– pannen, snijplank, uien, vissen, peperbus – is echter slechts de slagschaduw op de tafel aangegeven. Ook dit past binnen het idee van het onderzoeken van de eigenschappen van de voorwerpen om zo het wezen ervan bloot te kunnen leggen. (VH)


foto: SKOR


foto: SKOR


foto: SKOR

Kunstenaars: