kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Voorkeurkleur Moerwijk

Aan de zijmuur van een wooncomplex bij het Heeswijkplein in Den Haag hangt een foto die het hele muuroppervlak beslaat. Als foto biedt het een ongewoon beeld omdat het grootste deel ervan in beslag wordt genomen door een plat geel vlak dat parallel aan het kader van de foto getoond wordt. Het illusionistische karakter van de foto wordt zo teniet gedaan. Het kleurvlak wordt voor het oog van de camera opgehouden door twee paar handen die in de hoeken verdwijnen. Deze foto van Roy Villevoye kan gezien worden in het perspectief van ontmoetingen tussen verschillende culturen, waarbij hij kleur de hoofdrol liet spelen. Zijn regelmatige bezoeken aan een inheemse bevolkingsgroep in Nieuw Guinea, de Asmat, vormt de basis voor een groot deel van zijn werk, zoals bijvoorbeeld fotografische registraties van het uitwisselen van objecten. Door plaatselijke bewoners primaire kleuren of kleuren die de basis vormen voor grafische en fotografische technieken te laten tonen benadrukt Villevoye verschillen in cultuur tussen het ‘beschaafde’ Westen en de Asmat. (VH)


foto: Rob Kollaard

Kunstenaars: