kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Verschoven

Een eiland als kunstwerk, zo is het werk van Kees Verschuren (1941) met de titel ‘Verschoven’ te typeren. Het cirkelvormige eiland dat in de Grote Dobbe in Zoetermeer ligt, is ingericht met ijzeren objecten en groene hagen die de vorm hebben van fragmenten van cirkels. Wanneer je via een van de toegangsbruggen op het eiland begeeft, levert het een boeiend vormenspel op van lijnen, vlakken en doorkijkjes. Vanwege de grootschaligheid en de totaalinrichting gaat het werk op een stedenbouwkundig niveau functioneren en vormt het een overgang tussen het park aan de ene en het stadsgedeelte aan de andere zijde van het eiland. Typerend voor Verschurens sculptuur is dat hij zijn ijzeren objecten, veelal van plaatstaal, eenvoudigweg lijkt te hebben uitgeknipt, gebogen en naar binnen of naar buiten gevouwen. (VH)


foto: Gemeente Zoetermeer

Kunstenaars: