kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape

Voor de Floriade van 1992 maakte Paul Perry het kunstwerk ‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ dat later een definitieve plek kreeg in het voormalige Floriadepark. Het bestaat uit drie aluminium kano’s en twee replica’s van de onderkaak van een walvis. Samen vormen ze de letters LOV en met de toevoeging van de letters LVE op de kano’s lezen we LOVE. Perry verwijst hiermee naar het westen van Canada, een gebied dat met behulp van kano’s bereikbaar werd voor jagers. Deze stropers werden de grootste bedreiging voor de daar levende walvissen. In ‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ wordt de walviskaak als wrange trofee gepresenteerd. Perry beschrijft de walvis als ‘een hoog ontwikkeld zoogdier, dat ouder is dan de mens, en dat nu wordt weggevaagd. Wij bepalen het ecosysteem en zijn God geworden.’

‘Victory-Love-Conquest, A Monument to Rape’ was onderdeel van het project ‘Allocaties. Kunst voor een natuurlijke en kunstmatige omgeving’ bestaande uit een tijdelijke tentoonstelling van 23 kunstwerken, waarvan de gemeente Zoetermeer er na de wereldtuinbouwtentoonstelling enkele aankocht. De werkgroep Beeldende Kunst op de Floriade wilde met dit project de eeuwenoude relatie tussen kunst en natuur een nieuw impuls geven. Er werden vijf locaties gekozen waar de kunst zich zou moeten manifesteren: de drie zichtassen van het park, de boswachterij Rokkeveen en het manifestatiegebouw. Het centrale thema van de tentoonstelling was: ‘natuur, technologie, commercie en cultuur’. ‘Allocaties’ kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (nu SKOR). (VH)


foto: Gemeente Zoetermeer

Kunstenaars: