kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Zetten in de rest van Nederland kunstenaars als Lon Pennock, Carel Visser en André Volten begin jaren zeventig de toon wat betreft abstracte beelden in de openbare ruimte, Groningen kent een eigen pionier op dit gebied: Siep van den Berg (1913-1998). Met een beeldend idioom bestaande uit rechthoeken, vierkanten en het gebruik van de primaire kleuren: rood, geel, blauw en zwart en wit, past het oeuvre van de Groningse kunstenaar Siep van den Berg in de traditie van Mondriaan, De Stijl en het naoorlogse constructivisme. Van den Berg zag het overbrengen van harmonie en helderheid door middel van zijn openbare kunstwerken als zijn belangrijkste doelstelling. Door zijn nauwe contacten met de Groningse architect Jan Martini heeft hij buiten Groningen vooral veel opdrachten in de woningbouw gerealiseerd.

In Groningen zelf voerde hij zijn opdrachten uit voor bedrijven of overheidsgebouwen, zoals het Martiniziekenhuis of het Instituut voor Kunstgeschiedenis, maar ook voor de openbare ruimte. Zo ontwierp hij in 1972 een beeldengroep voor een parkje aan de Orionlaan in Groningen. Het beeld werd geschonken aan de gemeente Groningen en aanvankelijk geplaatst zonder het bijbehorende kleurenschema, dat pas bij een restauratie in 1992 is aangebracht. Het beeld van gegalvaniseerd en gelast ijzer bestaat uit vier zuilen die zijn opgebouwd uit rechthoekige vormen. Het is als het ware een ruimtelijke uitwerking van de zo kenmerkende stijl die Van den Berg hanteerde voor zijn schilderijen en monumentale wandschilderingen. (MS)


foto: Harry Cock

Kunstenaars: