kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Werkmanmonument (Der Baum)

Ter gelegenheid van het Werkmanjaar in 1995 verrees aan de Heresingel in Groningen een gedenkteken voor kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman. Vlak voor het einde van de oorlog werd Werkman door de Duitsers opgepakt en in de bossen van Bakkeveen gefusilleerd. Zijn schilderingen en drukwerk zijn voor Groningen van grote betekenis geweest. Het gedenkteken moest recht doen aan zijn werk als kunstenaar en zijn principiële houding in de oorlog. Het moest een eerbetoon worden, een ‘gestolde herinnering’.

Beeldend kunstenaar en schrijver Armando (1929) ontwierp een enorme, geknotte bronzen boomstam. De robuuste, gekapte boom is hier een metafoor voor geweld en menselijk drama en voor Armando is het beeld een symbool voor de strijd tegen vergetelheid. Het symboliseert niet alleen de vroegtijdige beëindiging van een leven en kunstenaarsschap, maar is ook een terugkerend thema in het oeuvre en denken van beide kunstenaars. De jeugdherinneringen van Armando aan de Tweede Wereldoorlog zijn een belangrijk element in zijn werk. Herinneringen bijvoorbeeld aan de bomen waarin hij als kind klom en die in de oorlog allemaal gekapt moesten worden. In zijn oeuvre keert de boom dan ook veelvuldig terug als onderdeel van het ‘schuldige landschap’, de schijnbaar vredige omgeving van voormalige oorlogsgebieden die zou moeten getuigen van het drama dat er heeft plaatsgevonden. (MS)


foto: Ingrid Commandeur


foto: Ingrid Commandeur

Kunstenaars: