kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Russian Box

‘Russian Box’ van de Italiaanse architect Aldo Rossi (1931-1997) zal bij menig wachtende reiziger op het perron in Camminghaburen in Leeuwarden een uitheemse sfeer oproepen. De felle kleuren van dit bouwseltje zijn geïnspireerd op de Russische volksarchitectuur en de vormen zijn ontleend aan de classicistische bouwkunst. Het biedt in ieder geval een prettiger aanblik dan het grauwe NS-station waarnaast het geplaatst is. Klassieke, stereotiepe architectuurvormen uit het verleden vormden een belangrijke inspiratiebron voor Rossi. Elementen als ronde vensters, tympanen, zuilen, torens en koepels keerden steeds in zijn oeuvre terug.

Daarnaast had Rossi, die naast architect ook een vermaard productdesigner was, een opvallende interesse in min of meer huiselijke voorwerpen. Vol overgave tekende hij flessen, pakjes sigaretten en lokeenden, waarbij de, naar eigen zeggen, vreemde vorm van de koffiepot zijn voorkeur genoot. Door dit soort voorwerpen, of delen ervan, uit te vergroten wist Rossi een heel persoonlijke architecturale vormentaal te creëren. Deze is met al zijn historische verwijzingen niet alleen heel herkenbaar, maar ook ronduit speels, zoals ‘Russian Box’. In 1987 kocht het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (nu SKOR), naast andere kunstwerken, ‘Russian Box’ aan om in opdracht van de gemeente de Leeuwardense nieuwbouwwijk Camminghaburen een ‘eigen gezicht’ te geven. ‘Russian Box’ verwijst niet alleen in zijn kleurgebruik naar Rusland. Via een draaimechaniek aan de binnenzijde kunnen de delen, als bij een Russische doos, in elkaar worden gedraaid. (AvdB)


foto: Johan van de Veer

Kunstenaars: