kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Irene Fortuyn (na het overlijden van haar compagnon Robert O’Brien in 1988 nog steeds werkend onder de naam Fortuyn/O’Brien) vervaardigde in opdracht van het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (nu SKOR) voor de wijk Camminghaburen in Leeuwarden een bronzen Lodewijk XVI bankje. Samen met andere kunstwerken diende het bankje de wijk ‘een identiteit te geven’ die aan het geheel uit nieuwbouw bestaande Camminghaburen nog ontbrak. Kenmerkte Fortuyn/O’Briens vroegere werk zich door decoratieve elementen als balustraden, ovalen frames en classicistische ornamenten, sinds 1986 zijn tuin en park een prominent thema. Hekken, bogen en prieeltjes worden al of niet in combinatie met sierstruikjes, geraniums en boomstronken kunstmatig opgesteld in museale ruimten. Enerzijds blijven het autonome objecten, anderzijds vormen ze een geheel dat refereert aan de tuin. Door met deze vormen van (anti)sculptuur te werken onderzoekt Irene Fortuyn de grenzen van de kunst en de museale context. Tevens wordt door de opstelling de ruimtelijke ervaring onderzocht. Betreedt de toeschouwer een ruimte met sculpturen of betreedt hij of zij een installatie die ruimtevullend is?

Het begrip ‘zijn’ uit het door het Praktijkbureau aangegeven thema ‘zijn-wonen-bouwen’ lijkt dan ook het meest van toepassing op Fortuyns kunstwerk. Het bankje, een verkleinde replica van een bestaand Lodewijk XVI meubel, steekt af tegen de struiken en bomen vanwege de frivole stijl, de niet verwijderde gietkanalen die als vreemde uitstulpsels uit de bank lijken te groeien, en de groenblauwe verkleuring. Neemt een toeschouwer eenmaal plaats dan blijkt dit object hier allerminst ‘verdwaald’ te zijn, maar in relatie te staan met de natuur en het water waarop het uitzicht biedt. Daarmee wordt ook dit autonome object onderdeel van een ruimtelijke installatie die gaat werken zodra de toeschouwer zijn plaats in het geheel inneemt. (AvdB)


foto: SKOR

Kunstenaars: