kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De Timpel

In 1993 kwam ‘De Tempel’ van Ids Willemsma (1949) tot stand: een opdracht van Waterschap Fryslan in samenwerking met Keunstwurk. Aanleiding voor deze opdracht was de voltooiing van de verhoging van de Friese zeedijken in het kader van de landelijke Deltawerken. Bovenop twaalf palen – die de twaalf provincies symboliseren - ligt een dak dat uit een stuk oude zeedijk bestaat. Het dak is begroeid met hetzelfde gras als de zeedijk. Het werk, dat in de volsmond bekend staat als 'de tempel van Ids' heeft de hoogte van de oude zeedijk. Het tempeltje heeft spits toelopende zuilen en een bolvormig dak, maar de verwijzing naar de klassieke Griekse bouwkunst, met het Parthenon op de Akropolis als bekendste voorbeeld, is onweerlegbaar. Daarnaast maakt de grasmat die het dak bekleedt 'De Tempel' tot een postmodern kunstwerk. Het uiterlijk mag dan aangepast zijn aan de moderne tijd, ook de andere kenmerken van de tempel lijken rechtstreeks uit de oudheid overgenomen. Zo werd de Griekse tempel altijd in de vrije natuur geplaatst (in tegenstelling tot de Romeinse die in de stad is te vinden), op een plek waar het bouwwerk op natuurlijke wijze opgaat in zijn weidse omgeving. Dat geldt ook voor ‘De Tempel’ op de Zeedijk bij Marrum. In zijn bolle dak wordt de omgeving en de glooiing van de dijk weerspiegeld en door de grasmat loopt die omgeving als het ware zelfs door in het tempeltje. (AvdB)


foto: Stichting Keunstwurk Leeuwarden

Ids Willemsma - ZT (2000)
Ids Willemsma - ZT (2000)
foto: Stichting Keunstwurk Leeuwarden

Kunstenaars: