kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Het onbekende beeld

Toen de Amerikaanse kunstenaar Allen Ruppersberg (1944) werd gevraagd een kunstwerk te maken gebaseerd op de Stellingwerfse taal en cultuur, zocht hij tijdens zijn kennismaking met de streek vergeefs naar een centraal herkenningspunt. Aangezien dat ene gebouw of monument dat heel Stellingwerf vertegenwoordigt er nog niet was, besloot Ruppersberg deze ‘lege plek’ in te vullen. Volgens een enquête die hij hield onder de bewoners van de streek bleek ‘de vrijwilliger’ de meest bekende persoon, het geografische middelpunt van Ooststellingwerf de meest favoriete plek en ‘Een meenke is gien eerpel’ van Johan Veenstra de meest geliefde lectuur. Op grond hiervan ontwierp hij een driedelig kunstwerk, verspreid over drie locaties. In het centrum van Oosterwolde krult een slang zich om een monumentale boom. Op zijn kop heeft hij het genoemde boek waaruit bladzijden naar beneden dwarrelen. In een riviertje buiten Oosterwolde, het geografische middelpunt, staat een twintig meter hoge paal, bekroond met een rode spiraal en een kap. In een watertje bij Haule staat een kleine driehoek van gepolijst metaal op een staak.

Ruppersberg besloot zijn ‘monument’ op te bouwen uit symbolen vanuit het idee dat ‘symboliek de eenheid is van leven’ en ‘een verzameling daarvan een eenheid vormt en ieder individu aanspreekt’. Vanuit die invalshoek zijn meerdere interpretaties mogelijk. De driehoek met de punt naar beneden is bijvoorbeeld een symbool voor het hart, dat weer betrekking heeft op de naastenliefde waaruit vrijwilligerswerk voortkomt. Zodra men de drie locaties middels lijnen verbindt ontstaat een zelfde driehoek. De pilaar en boom staan in de symboliek voor middelpunt of wereldas waar alles, in dit geval de Stellingwerfse gemeente, omheen draait. Het boek symboliseert de geest van de wijsheid en, in samenhang met de boom, de kosmos. En op het leven in die kosmos heeft Johan Veenstra zijn verhalen in ‘Een meenke is gien eerpel’ gebaseerd. De wijsheid wordt bewaakt door de schatbewaker, gepersonifieerd door de slang. (AvdB)


foto: SKOR

Kunstenaars: