kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De boot van toen

‘Puur vanuit de intuïtie’ is ‘De boot van toen’ aan de Slachtedyk tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp tot stand gekomen. Ruimtelijk ontwerper en beeldend kunstenaar Hanshan Roebers (1941) verklaart dat het indrukwekkende lege landschap waarvoor de gemeente Tytsjerksteradiel hem opdracht gaf een kunstwerk te vervaardigen ‘zelf vertelde wat er nodig was’. Voorheen stond in het verstilde landschap een sluis, waar schepen vanuit het boezemwater in de lager gelegen polder werden ‘neergelaten’. Alleen de naam Slachtedyk (slachten betekend scheiden) verwees nog naar de vroegere bedrijvigheid op dit punt waar verschillende vaarwegen samenkwamen en ‘het water gescheiden werd’.

Met ‘De boot van toen’ is daar een tastbare herinnering aan toegevoegd. De 22 meter lange ‘boot’ die Roebers vervaardigde heeft de vorm van een platbodem maar is uitgerust met ‘hogere zijden’ waardoor hij boven het vlakke landschap uitsteekt. De boot is in de lengte doormidden gezaagd. Een helft plaatste Roebers op het land, de andere helft drijft in het water. De tijd en natuurkrachten zullen hun invloed uitoefenen op het eikenhout en op het drijvende deel dat meebeweegt met de wind en de waterstand, al naar gelang de weersomstandigheden. (AvdB)


foto: Hanshan Roebers

Kunstenaars: