kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Verzameling verzamelingen

In het kunstwerk ‘Verzameling verzamelingen’ wordt oud en nieuw cultuurbezit van de gemeente Dantumadeel en de Van Sytzama Stichting in negentien verzamelingen opnieuw gerangschikt en gepresenteerd. Het idee voor dit werk is afkomstig van Arnoud Holleman (1964) die in zijn installaties, televisie en theaterwerk uit media en volkscultuur put. Met de totstandkoming van een nieuw gemeentehuis werd besloten Holleman de opdracht te verlenen een ‘communicatief’ kunstwerk te vervaardigen dat reageert op de sociale context van de gemeente. Bestaat bij dit soort vastomlijnde opdrachten vaak het gevaar dat het kunstwerk zijn autonomie en oorspronkelijkheid verliest, Holleman slaagde er wonderwel in de criteria volledig naar zijn hand te zetten. Bewoners herkennen in de verzameling landkaarten in het archief, oranjeportretten in de kantine of lokale kunst in de commissiekamer, objecten afkomstig uit eigen dorp of omgeving.

Stenen beelden die voorheen werden gebruik om de deur open te houden of een oude landkaart van Friesland die dienst deed als publicatiebord, maken in deze nieuwe opstelling het cultureel erfgoed zichtbaar waarvan de gemeente zich nauwelijks bewust was het in bezit te hebben. Het werk is door de alledaagsheid van de voorwerpen heel toegankelijk maar door de afzonderlijke verzamelingen op hardsteen te presenteren worden ze ook herkend als iets nieuws. Inwoners van Dantumadeel worden actief betrokken bij het werk; er is een vitrine die bedoeld is voor de presentatie van wisselende verzamelingen van burgers en er is de mogelijkheid met een nieuw verworven trofee de verzameling sportbekers uit te breiden. De twintigste verzameling omvat een logboek waarin alle afzonderlijke verzamelingen worden beschreven en waarin de wijze van presenteren is vastgelegd. (AvdB/IC)


foto: John Stoel


foto: John Stoel


foto: John Stoel


foto: John Stoel

Kunstenaars: