kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Het plein voor het Mecc is vanuit de ingang gezien naar het oosten gericht. Vijf zuilen staan opgesteld op een diagonale as, waarvan twee exemplaren net buiten het plein vallen. Deze pilaren van de Maastrichtse beeldhouwer Piet Killaars (1922) zijn opgebouwd uit een stapeling van zeven kleiner wordende segmenten tot een hoogte van negen meter. De schaal van de elementen is bepaald door de hoogte van de omringende bebouwing en de grootte van het plein. De zuil is een verwijzing naar het Romeinse verleden van Maastricht, waaraan ook de naam van het plein, ‘Forum’, ontleend is.

Killaars is al vanaf de jaren vijftig werkzaam als beeldend kunstenaar en heeft inmiddels veel beelden voor de openbare ruimte gemaakt. Ze worden gekenmerkt door een combinatie van abstracte en natuurlijke vormen. Killaars is gefascineerd door zichzelf herhalende patronen die voor hem het fenomeen ‘groei’ symboliseren, en de daaraan gekoppelde wetmatigheden. De sculpturen bij het Mecc zijn hier een illustratie van, net als bijvoorbeeld het beeld bij het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: