kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

'Stilte, - ik hoor niets!'

De uitbreiding van het raadhuis was voor de gemeente Heel en Panheel aanleiding om opdracht te geven voor een kunstwerk. Maar in plaats van een monument bij het raadhuis, werd gekozen voor een uit tekst bestaand kunstwerk: Ludwig Vandevelde (1957) heeft dertien meter van de kerkhofmuur van de parochiekerk in de gemeente Heel aan het Catualiumplein, voorzien van zeven paar bronzen oortjes en een groot aantal bronzen letters en leestekens, die tot vijf maal toe de zin: ‘Stilte, ik hoor niets!’ spellen. De in brons gegoten tekst is niet goed te zien op de donkerbruine bakstenen drager. Bovendien staan de letters in willekeurige volgorde en zelfs na het ontdekken ervan is het reconstrueren van de zin niet eenvoudig.

Vandevelde wil het publiek activeren, ‘ze moeten zoeken naar het kunstwerk’, vindt hij. Het bescheiden karakter van het werk past goed in de contemplatieve sfeer die het kerkhof en de kloosterbouw uitstralen. Het drukt tevens de dualiteit van de omgeving uit. Vandevelde: ‘Er heerst rust, hoewel het een publieke ruimte is in de kern van Heel.’ De zin bevat eenzelfde soort paradox. Want wordt er om stilte gevraagd om beter te kunnen horen? Of gaat het hier om de constatering dat er niets te horen is? (BK/VH)


foto: Thijs Quispel


foto: Thijs Quispel


foto: Thijs Quispel


foto: Thijs Quispel

Kunstenaars: