kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Lighthouse

De vuurtoren van Aldo Rossi stond aanvankelijk in het Wilhelminapark in Breda. Tegenwoordig is Rossi’s ‘Lighthouse’ te zien op de hoek van de Emmastraat en de Academiesingel. Hier staat het werk in het water, rechts van de ingang van Park Valkenburg. Voor degenen die Breda per trein bezoeken en lopend van het station naar het centrum gaan, staat de vuurtoren daar als een baken, als een markering bij de ingang van de stad. Veel ontwerpen van Aldo Rossi (1931-1997) begeven zich op het grensgebied van beeldende kunst en architectuur. Misschien is zijn werk het beste te typeren als beeldende architectuur. Het kunstwerk in Breda is een ruimtelijk, architectonisch model en duidelijk herkenbaar als vuurtoren. Het oktagonale 18 meter hoge werk functioneert alleen niet als vuurtoren, het is niet toegankelijk en staat in deze stedelijke omgeving op een wezensvreemde plaats.

Aldo Rossi was één van de postmoderne architecten die zich vanaf de jaren zestig keerden tegen de in hun ogen dogmatische rationaliteit en functionaliteit van het Nieuwe Bouwen. Rossi kreeg grote bekendheid met zijn in 1966 verschenen boek ‘L’architettura della città’ en met projecten als ‘Teatro del Mondo’ voor de Biënnale van Venetië in 1979. De postmoderne architecten vonden dat architectuur meer was dan functie. Ze refereerden met hun ontwerpen aan archetypes en historische voorbeelden, maakten gebruik van de symboolwaarde van kleuren en vormen en sloten geen middel uit om te komen tot een expressieve werking van een object. En terwijl architectonische ontwerpen per definitie uitgaan van een functie, schrokken ze er niet van terug om projecten te ontwikkelen die geen ander doel dienden dan herinneringen op te roepen, associaties vrij baan te geven, of de fantasie te prikkelen: architectuur als beeld. (LJ)


foto: Peter Cox

Kunstenaars: