kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

The Present Order

‘De huidige orde is de wanorde van de toekomst, Saint-Just’ staat te lezen op elf platte stenen. De Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay (1925) plaatste deze Nederlandse versie van ‘The Present Order’ in 1986 in het gras voor het Van Abbemuseum in Eindhoven. Door het gebruik van tekst lijkt Finlay’s werk conceptueel. Maar waar suggestieve zinnen van de conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner, onder meer te lezen in de nabijgelegen project ‘Rode Loper‘, slechts vraagtekens zullen oproepen bij de toeschouwer, lijkt Finlay’s tekst begrijpelijker. Finlay is dan ook in de eerste plaats poëet, en zijn werken zouden opgevat kunnen worden als een vorm van ‘concrete poëzie’, waarvan niet alleen de woorden maar ook de vorm en plaatsing betekenis hebben.

Sinds eind jaren zestig grijpt Finlay in zijn werk terug op het begin van de moderne geschiedenis aan het eind van de achttiende eeuw, en de idealen van de Franse revolutie. Een kenmerkend thema van de classicistische schilderkunst uit die tijd is de voorstellingen van een gelukzalig Arcadië, zoals Nicolas Poussin die schilderde. Ook Finlay’s ‘The Present Order' lijkt te verwijzen naar Arcadië, naar de achttiende eeuw en de idee van een idyllische, vrije wereld. De klassiek vormgegeven letters en de gebrokkelde stenen versterken dit op een beeldende manier.

Finlay heeft in Nederland een aantal beelden voor de openbare ruimte gerealiseerd waaronder, ‘Six Milestones’ in Zoetermeer en ‘Five Columns for the Kröller-Müller’ in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Het thema van Arcadië komt terug in het werk ‘Et In Arcadia Ego’ (Ook ik was in het paradijs), een werk dat hij maakte voor de hofvijver in Den Haag. (AvdB)


foto: Werner J. Hannappel


foto: Werner J. Hannappel

Kunstenaars: