kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Great Void

In 1998 plaatse Jan van den Dobbelsteen (1954) in Eindhoven de vierde ‘Abri’ (letterlijke vertaling: schuilplaats) in Nederland. Marinus Boezem, Elsa Stansfield, Moniek Toebosch en Madelon Hooykaas gingen hem voor door in Zeeland, Wijk aan Zee en op de Houtribdijk eveneens een zogenaamde abri te plaatsen. De opdrachtgever van deze abri’s was de Prof. Dr. van der Leeuw Stichting, een ontmoetingscentrum van kerk en kunst dat met dit project een nieuwe invulling wilde geven aan de nevenfuncties die kerkgebouwen vroeger hadden: die van veilig onderkomen en herkenningspunt in het landschap. Van den Dobbelsteens ‘Abri’ is gesitueerd in een tuin bij de Algemene Begraafplaats aan de Achterbeekseweg in Eindhoven. Door zijn ronde vorm, de vijf rechthoekige ingangen en het kruis dat de plaats van het dak bekleedt, wordt het gebouwtje, overeenkomstig de begraafplaats, door een serene, religieuze sfeer omgeven. Daarbij liet Van den Dobbelsteen zich ook door de filosofie inspireren:

‘De oorzaak van alle dingen is geest noch intelligentie, Het heeft geen verbeelding of opinie, Noch beschikt het over rede of verstand, En het is ook niet rede of intellect. Het wordt niet gesproken en ook niet gedacht’ (Dionysios de Areopagiet, vierde eeuw na Chr). (AvdB)


foto: SKOR


foto: SKOR

Kunstenaars: