kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

The Portal

‘The Portal’ (1992) van de Russische kunstenaars/architecten Alexander Brodsky (1956) en Ilya Utkin (1956) is de toegangspoort van het Europese Keramisch Werkcentrum (EKWC), gesitueerd in de voormalige koffiebranderij ‘De drie mollen’ aan de Willemsvaart in ‘s-Hertogenbosch. Het EKWC is een internationale werkplaats die de ontwikkeling in de beeldende kunst op het gebied van keramisch materiaal wil stimuleren. Het centrum heeft tien appartementen te huur, waar kunstenaars drie maanden tot een jaar kunnen werken. De poort brengt samenhang in de, door de jaren heen organisch gegroeide, architectuur en verraadt bovendien het doel van het centrum: de productie van keramiek. Het ruïneuze bouwsel van Brodsky en Utkin kan ook gezien worden als een ‘boom’ die de klassieke bouwtraditie draagt. Uit de vierkante stalen basis van de futuristische structuur groeien als takken een 72 stalen buizen, waaraan ruim driehonderd keramische artefacten zijn geprikt: een deel van een zuil, een fragmentarisch hoofdgestel, een cranium (stierenschedel) en een fles. Alle brokken dragen een nummer, toch blijft het merendeel hiervan onduidbaar en het zou onmogelijk zijn om de brokken weer tot een herkenbaar geheel te reconstrueren. (BK)


foto: SKOR

Kunstenaars: