kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De Ladder

Armando (1929) werd in Nederland vooral bekend met zijn gedichten en schilderijen over schuldige landschappen. Er is in Nederland geen kunstenaar die het thema van oorlog en schuld zo nadrukkelijk heeft durven aankaarten in zijn artistieke oeuvre als hij. Armando is een beetje het nationale geweten van Nederland geworden, die net als de Duitse schilder Anselm Kiefer in zijn doeken de grens tussen ethiek en esthetiek verkent. Evenals Kiefer maakt Armando behalve schilderijen ook beelden. Motieven uit zijn schilderijen zoals het wiel, de vlag en de ladder keren terug in zijn beelden, naast nieuwe motieven als de schaal en de kelk. Hoewel deze beelden minder aandacht kregen dan zijn schilderijen zijn ze minstens zo interessant. Op uitnodiging van het Centrum voor Moderne Kunst de Zonnehof vervaardigde Armando een sculptuur die werd geplaatst nabij het voormalige kamp Amersfoort. In het ‘schuldige landschap' staat nu een enorme bronzen ladder, alsof deze is achtergelaten door de bewakers die de gevangenen vanuit uitkijktorens in de gaten hielden. De ladder is echter vooral een symbool voor het verlangen naar vrijheid van de voormalige gevangenen in het kamp. De relatie die het beeld op deze locatie met het landschap aangaat, geeft het een betekenis die in een museale context nooit bereikt zou kunnen worden. (IC)


foto: De Zonnehof

Kunstenaars: