kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Achter de naam LaSalle gaat het kunstenaarsduo Albert Goederond en Patty Struik schuil. Twee namen achter één gedachte: LaSalle als platform. De twee kunstenaars presenteren zichzelf als een duo dat bij het ontwikkelen van projecten voor de openbare ruimte nadrukkelijk de inbreng van anderen betrekt, zodat de mogelijkheid bestaat om nieuwe technieken en andere invalshoeken de ruimte te geven. Ook het project voor de wijk Grootstal in Nijmegen past in deze stijl van werken. De nieuwbouwwijk Grootstal vervult een voorbeeldfunctie in het kader van het ‘duurzaam bouwen’. In de wijk zijn twee brede groenstroken ingericht, waarvan één een wilde, ecologische zone betreft. Behalve als bakermat voor allerlei organismen heeft deze ecologische zone ook betekenis als instroomgebied voor schoon regenwater.Voor het opvangen van dit water zouden in de zone technisch noodzakelijke, maar lelijke betonnen bakken komen te staan. Dat was voor de gemeente aanleiding om LaSalle al in een vroeg stadium van de bouw te vragen hier wat aan te doen.

LaSalle liet zich inspireren door het schilderij de ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch en het thema ‘Aards Paradijs’. Hun ontwerp bestaat uit twee componenten. Als opvang voor het verzamelde water ontwikkelden zij een bak met daarin een mechanisme dat via een kolom in verbinding staat met een schijf een paar meter boven de grond. Op de schijf, ingeklemd tussen transparante platen, is een fragment uit een schilderij van Jeroen Bosch afgebeeld. Het mechanisme reageert op het water dat wordt aangevoerd. Als het regent gaat de schijf boven in de kolom bewegen en zal zo na elke regenbui een andere positie innemen. In totaal werden zes van dergelijke kolommen geplaatst. Naast deze hemelwaterwijzers ontwierp Lasalle tevens voetgangerspaden met reliëfs. In medaillonvormen bevinden zich hier en daar kleine symbolen van dier- en plantvormen, die ook weer verwijzen naar het thema.

De samenwerking met anderen is tekenend voor LaSalle’s stijl van werken. Samen met betrokkenen, de architect, stedenbouwkundige en technici, werd over de uitvoering van het plan nagedacht. Het technisch bureau Asco werd ingeschakeld om het ingenieuze wateraanstuurmechanisme te ontwikkelen. Voor de medaillonvormen waren speciale mallen nodig die in samenwerking met De Maldense Betonfabriek werden vervaardigd.

Een soortgelijk project waaraan LaSalle meewerkte is de ‘Verborgen Zone’ (1994) in Kattenbroek in Amersfoort, waar werd gepoogd de stedenbouw, architectuur en beeldende kunst een thematische samenhang te geven. Van de hand van LaSalle werden afbeeldingen van alledaagse objecten als spaarlampen of sportschoenen opgenomen in betonelementen en putdeksels. (XJ)


foto: Gemeente Nijmegen

Kunstenaars: