kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Ovatonde

Voor diegenen die Nijmegen per spoor bereiken zal ‘Ovatonde’ een eerste kennismaking met de stad zijn. Met de gedachte van het stationsplein als ‘visitekaartje’ van de stad in het hoofd werd, in het kader van de herinrichting van de stationsomgeving, besloten dat beeldende kunst niet mocht ontbreken. De internationaal vermaarde beeldhouwer Tony Cragg werd benaderd om een werk te maken. Als geschikte locatie werd de ovale rotonde (‘ovatonde’) aangewezen, die in de directe omgeving van het station is gesitueerd. De voorgeschiedenis van de totstandkoming van Craggs 'Ovantonde' is illustratief voor veel Nederlandse gemeenten. De kunstenaar moet zorgen voor een 'verbijzondering' van de openbare ruimte. Hij moet een plek creëren met een nieuwe identiteit in een veranderende stedelijke infrastructuur. Camiel van Winkel stelt in zijn boek 'Moderne Leegte. Over kunst en openbaarheid' terecht dat dit soort doelstellingen gezien kunnen worden als 'een restant van een gedateerde welzijnsfilosofie'. Het resultaat is veelal dat kunst wordt ingezet als prestigeobject voor de stad en daarbij wordt niet altijd even kritisch gekeken naar de noodzaak van een beeld op een bepaalde plek. 'Ovatonde' is echter een zeer gunstige uitzondering hierop.

Een werk van Cragg in de Nederlandse openbare ruimte is al uniek – alleen in Den Bosch realiseerde hij eerder ‘De schroef van Archimedes’ (1993) – maar in dit geval is er sprake van een dusdanige prachtige wisselwerking tussen Craggs beeldengroep en de omringende ruimte dat een museale presentatie er niet aan zou kunnen tippen. Cragg liet zich dan ook leiden door de maat en schaal van de omgeving. ‘Ovatonde’ bestaat uit een compositie van drie elementen: twee staande vormen van verschillende hoogten, en een liggende vorm. De afzonderlijke objecten zijn opgebouwd uit een soort gestapelde schijven, die er uitzien alsof ze zijn gemaakt met een reusachtige draaischijf. Vanaf verschillende hoeken zijn andere silhouetten waarneembaar. Veel beelden van Cragg lijken te zijn voortgekomen vanuit de eenvoudige handelingen van stapelen en ordenen. In zijn latere werk, waaronder in 'Ovatonde', verdraait hij bij zijn ‘stapelingen’ de assen van verschillende onderdelen in het beeld. Hierdoor ontstaat het beeld van een wervelende kolom of tornado. (IC/XdJ)


foto: Gemeente Nijmegen


foto: Gemeente Nijmegen

Kunstenaars: