kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Het kunstenaarsduo Orgacom (samenvoeging van de woorden organisatie en communicatie), bestaande uit Elias Tieleman (1970) en Teike Asselbergs (1973), richt zich op het bedenken en uitvoeren van nieuwe rollen die kunst kan hebben binnen het bedrijfsleven en non-profit-organisaties. Door het visualiseren van de cultuur binnen een organisatie stelt Orgacom bedrijven in staat om anders dan gewoonlijk te reflecteren op hun groepscultuur, aldus Orgacom. Een project van Orgacom begint dan ook altijd met uitgebreide gesprekken met alle leden van de organisatie waarin het duo gaat werken. Als ‘artists in residence’ onderzoeken ze wat er specifiek is aan de cultuur van de plek waar het kunstwerk moet komen. Door dezelfde technieken toe te passen als het bedrijfsleven (communicatie, inspraak, evaluatie) proberen ze de kloof te slechten tussen autonome kunst en het echte leven.

Zo maakten ze, uitgaande van de wensen van patiënten en medewerkers voor de zorginstelling De Riethorst, tien schetsontwerpen en lieten vervolgens alle medewerkers en patiënten stemmen op hun favoriete schetsontwerp. ‘De spiegelfontein’ kreeg de meeste stemmen. De waterstralen van deze fontein vallen op een groot aantal beweegbare spiegeltjes. Wanneer de fontein in de winter uit staat, lijkt deze nog steeds in werking doordat je de metalen armen en de in de wind draaiende spiegeltjes gemakkelijk aanziet voor spattend water. Het werk van Orgacom heeft inmiddels de nodige discussie opgeleverd. Is dit nog wel kunst te noemen, zo vragen veel mensen zich af . Wat Orgacom doet is echter geen uitzondering; veel hedendaagse kunstenaars maken kunstwerken waarbij de communicatie met het publiek van doorslaggevend belang is en soms zelfs louter het kunstwerk uitmaakt. (IC)


foto: SKOR

Kunstenaars: