kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De L's

Nan Hoover (1931) is in de hedendaagse beeldende kunst een grand old lady die moeilijk te plaatsen is. Haar oeuvre bestaat zowel uit tekeningen, schilderijen en sculpturen als uit lichtinstallaties, maar ze is misschien het bekendst als een van de pioniers van de performance- en videokunst. Licht en beweging zijn de basisgegevens in haar oeuvre. In haar zeer verschillende werken onderzoekt ze de manier waarop deze in het samenspel een ruimte kunnen definiëren en het verloop van tijd kunnen suggereren. Ook lichamen, van de performer (Hoover zelf) of de toeschouwer (die in haar lichtinstallaties zelf performer wordt) betrekt ze in de werken, net als de schaduwen van de lichamen. Die spelen mogelijk nog een grotere rol. Hoover zoekt in haar werken naar manieren om de toeschouwer van zijn eigen waarnemingsvermogen te doordringen. Ze wil daarmee ruimte scheppen voor een dialoog tussen toeschouwer en werk, tussen toeschouwer en zijn eigen belevingswereld.

In het kader van de Kunstlijn, een serie publieke werken die langs de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen zijn gerealiseerd, transformeerde Hoover de wachtruimte van het station in Hardenberg. Zij ontwierp een zitbank in de vorm van twee reusachtige L’s die ruggelings naast elkaar langs de muur staan. Door de monumentale, donkere vormen lopen banen van wit neonlicht, die de ruimte hel verlichten. In tegenstelling tot haar lichtinstallaties en videowerken ontvouwt dit werk zich niet in het donker. Schaduwen spelen dan ook geen rol. Het zitten, wachten en kijken wordt er gewoon getoond aan en door de aanwezigen. Hoover accentueert de ruimte en haar functies en onderstreept de reizigers/toeschouwers, hun bewegingen en hun (kijk)gedrag. ‘I’m a great looker’, vertelt ze in een monografie, ‘I have no problems sitting at an airport, or in a public waiting space. I love watching people. It is a source of great inspiration for me just to watch people, watch them when they don’t know they’re being watched.’ (CH)


foto: John Stoel


foto: John Stoel


foto: John Stoel

Kunstenaars: