kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Bump!

In 1996 schreef Karin Arink (1967) de tekst ‘inner space’, die als programmatisch is op te vatten bij haar werk. Ze omschrijft een reis door het eigen inwendige, achter het oppervlak van de huid, door de organen en bloedbanen, langs botten, spieren en andere lichamelijke weefsels. Het is een reis door een duisternis, waar genoeg zichtbaar wordt door te voelen, maar waar op den duur elk gevoel voor richting verloren gaat. Waar je dan ook verdwaalt en tot de ontdekking komt dat je een vreemde bent in het eigen lichaam. Dat is de reis die Arink steeds opnieuw maakt om tot haar werken te komen. Daarmee doorgrondt ze stukje bij beetje wie er in het lichaam van Karin Arink steekt en hoe deze zich verhoudt tot het lichaam en wezen van anderen. In haar sculpturen van textiel, klei, porselein of gips ontleedt ze duidelijk of minder duidelijk benoembare lichaamsdelen. Het zijn beelden die zich ongenaakbaar bloot geven, maar ondanks hun overweldigende, fysieke verschijning niet over het eigen aanzien van het lichaam gaan.

In de hal van het revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle, waar dagelijks tientallen mensen met ‘verwrongen lichamen en lichaamsdelen’ in- en uitgaan, zou een sculptuur van Arink zeer confronterend kunnen zijn. Vijf jaar eerder had Arink dit al ervaren, toen een bronzen beeld voor een psychiatrische inrichting enorme commotie teweeg bracht onder de patiënten, omdat ze er teveel van hun zielenleed in terug zagen. Voor de entree van de Vogellanden maakte ze dan ook niet opnieuw een sculptuur, maar, in samenwerking met Arthur Clemens, een interactieve computeranimatie. Op een monitor kan de gebruiker zelf de veel abstractere animaties bespelen die samen een korte reis vormen langs de fysieke processen waaraan het lichaam is uitgeleverd en de staten – rust, beweging, groei, evenwicht – waarin het kan verkeren. (CH)


foto: onbekend

Kunstenaars: