kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Broken Circle. Spiral Hill

De Amerikaanse land art-kunstenaar Robert Smithson (1938-1973) kwam in 1971 naar Nederland om in het kader van de vooruitstrevende tentoonstelling ‘Sonsbeek buiten de perken’ een land art-project te realiseren. Zijn oog viel op het hoogveengebied in Drenthe. In een zandgroeve tussen Weerdinge en Emmerschans vond hij de locatie waar hij zijn ‘Broken Circle. Spiral Hill’ realiseerde. Dit ‘Broken Circle. Spiral Hill’ is sinds de eerste oplevering in 1971 al verschillende keren gerestaureerd. Het is een uniek kunstwerk in Nederland omdat het één van de weinige land art-projecten van Smithson is die zijn blijven bestaan. Het begrip land art werd voor het eerst gebruikt als titel voor een Duitse tv-film uit 1969. Het ging daarbij om de registratie van werken van kunstenaars die het landschap of de aarde zelf als materiaal voor hun kunstwerk gebruikten.

De land art ontstond als kunststroming in de Verenigde Staten aan het begin van de jaren zestig, maar ook enkele Europese kunstenaars sloten zich erbij aan. Robert Smithson werd in Amerika een belangrijke representant van de stroming. Een ander beroemd werk van hem is de ‘Spiral Jetty’ in het Great Salt Lake in Utah. Hoewel land art een verzamelterm is geworden voor een groot aantal verschillende soorten kunstwerken: 'process art', 'ecological art', 'environmental art' etc. kan als algemene tendens worden opgemerkt dat alle kunstenaars zochten naar een context voor kunst buiten het reguliere, museale circuit. Op zoek naar een nieuwe definitie van kunst vonden deze kunstenaars in de natuur een nieuw referentiekader dat hen in staat stelde zich af te zetten tegen de gevestigde, museale cultuur. (IC)


foto: John Stoel

Kunstenaars: