kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fort voor het water

Als onderdeel van het plan ‘Was getekend de Runde’ ontwierp Jeroen van Westen (1955) het ‘Fort voor het water’ in het Drentse Roswinkel. Door het afgraven van het veen van de Emmer Veenkoloniën was het water in dat gebied vrijwel onzichtbaar geworden en liep ook de kwaliteit ervan terug. Van Westen stelde daarom voor in het gebied een nieuwe waterloop te maken, die bepaald zou moeten worden door de wensen en verlangens van de bewoners. Ter markering van deze waterloop liet Van Westen het ‘Fort voor het water’ bouwen; een plek waar feesten kunnen worden gegeven of performances kunnen worden gehouden. Voor Van Westen is dit een voorbeeld van een zogenaamd ‘leesbaar landschap’.

Wat hij daarmee bedoelt, heeft hij zelf het best omschreven: ‘Aan al mijn werk ligt de idee ten grondslag dat het landschap leesbaar is: dat een landschap vertelt hoe de cultuur die haar gecreëerd heeft zich verhoudt tot de natuur waarin en waarmee het landschap is gebouwd. Natuur en cultuur zijn twee elkaar aanvullende begrippen. Liever dan weer een beeld te plaatsen in de openbare ruimte wordt de openbare ruimte zelf materiaal om vorm te geven. De werken zijn resultaten van een kritisch onderzoek naar de kwaliteiten van het landschap (stad of buiten). Deze werken kunnen tijdelijke installaties/performances zijn, boeken, permanente bouwwerken, vormgeving/stucturering van (een deel van) het landschap of combinaties van deze mogelijkheden’. (IC)


foto: Gerco de Ruijter


foto: Jeroen van Westen

Het fort tijdens een performance.
Het fort tijdens een performance.
foto: Jeroen van Westen


foto: Jeroen van Westen

Kunstenaars: