kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

SWAFB003

Het kunstenaarsinitiatief Stichting B.a.d. huist in een voormalig schoolgebouw, waarvan het daarbij behorende terrein – dat grenst aan de Talingstraat – werd opengesteld voor de omwonenden. Kamiel Verschuren (1968) ontwierp in samenwerking met Joris Fiselier het binnenterrein van dit ateliercomplex. Daarnaast ontwierpen Verschuren en Fiselier een ‘hangplek’ voor de scholieren van de Juliana Mavo in de Talingstraat. Uitgangspunten voor dit ontwerp waren het behoud van het huidige gebruik van het gebied en het bestaande groen. Verschuren wist hier op een ludieke manier gestalte aan te geven: hij liet een vereenvoudigde replica maken van de gevel van het ateliergebouw van B.a.d. Deze vrijstaande façade kreeg de functie van schuilplaats en hangplek voor de scholieren. Het parkeerterrein ervoor is opgenomen in het ontwerp: overdag mag er niet worden geparkeerd en is de ruimte beschikbaar voor de jongeren.

Het project kan gezien worden als een sociaal experiment omdat, op initiatief van Stichting B.a.d., een gezamenlijke binnentuin is gecreëerd met verschillende functies voor zowel bewoners als kunstenaars. Bovendien kwam zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de hangplek tot stand in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Verder is er de hoop dat er een betere verstandhouding komt tussen bewoners en scholieren, nu de leerlingen buiten een eigen plek hebben gekregen. Eveneens in het kader van het ‘opfrissen van de openbare ruimte’, realiseerde Verschuren in 1998 een entree voor het binnenterrein van de Multifunctionele Accommodatie (MFA; Wolphaertsbocht 23, 25 in Charlois) die de titel ‘De schaduw van het beeld’ meekreeg. (VH)


foto: Kamiel Verschuren


foto: Kamiel Verschuren


foto: Kamiel Verschuren


foto: Kamiel Verschuren

Kunstenaars: